JMR|Administration
- så behøver du ikke selv

JMR|Administration tilbyder bogførings- og regnskabsrelaterede ydelser på flere niveauer.

JMR|Administration yder all round bogholderi for den mindre virksomhed, der ikke selv ønsker at bruge ret meget tid på administration.

JMR|Administration yder ligeledes bogholderi i den lidt større virksomhed, hvor dele af administrationen varetages af virksomhedens egne medarbejdere.

JMR|Administration kan også indgå som virksomhedens controller, hvor den daglige administration varetages af virksomhedens egne medarbejdere, men virksomhedens kompetencer ikke er helt tilstrækkelige til den månedlige rapportering eller den årlige budgetlægning.

JMR|Administration kan ligeledes tilbyde projektorienteret assistance i forbindelse med skift eller opgradering af ERP system eller i forbindelse med opsætning af ERP ved ibrugtagen af nye funktionaliteter i eksisterende ERP system.

Såfremt Deres virksomhed har brug for en eller flere af ovenstående ydelser er De velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnummer eller mail - det er ganske uforpligtende.


Kæruldvangen 9 I 2680 Solrød I +45 2879 7801 I info@jmradministration.dk